samenwerking Rozet

Na een ruime proefperiode hebben we opnieuw met Rozet Kronenburg om tafel gezeten. Bevalt het om als bibliotheek en speelotheek samen te werken?
Daarin was iedereen het over eens: dit was een mooie stap en de samenwerking verloopt erg goed! Dus dat hebben we maar meteen geformaliseerd met het ondertekenen van een langdurig samenwerkingsverband.

Bedankt Rozet-collega’s voor deze mooie samenwerking en uitleenlocatie!