Verschillende collectanten zijn de wijk ingegaan met collectebussen voor Jantje Beton. Jantje Beton zet zich in voor meer speelkansen en -ruimte. Door de opbrengst van de collecte investeren we in deze speelmogelijkheden. Maar de helft van de collecte mogen we ook gebruiken voor onze eigen stichting. Hiermee hebben we ruim € 250,- beschikbaar gekregen voor nieuwe materialen.

Heel erg bedankt collectanten en giftgevers!